دکمه ها

[tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”دکمه با پس زمینه روشن” font_size=”lg:34″][tm_spacer size=”lg:70″]
[tm_button style=”outline” size=”xs” button=”url:%23|title:متن دکمه||” color=”secondary”]
[tm_button size=”xs” button=”url:%23|title:متن دکمه||” color=”secondary”]
[tm_button size=”xs” button=”url:%23|title:متن دکمه||”]
[tm_button style=”modern” size=”xs” button=”url:%23|title:متن دکمه||”]
[tm_button style=”outline” size=”sm” button=”url:%23|title:متن دکمه||” color=”secondary”]
[tm_button size=”sm” button=”url:%23|title:متن دکمه||” color=”secondary”]
[tm_button size=”sm” button=”url:%23|title:متن دکمه||”]
[tm_button style=”modern” size=”sm” button=”url:%23|title:متن دکمه||”]
[tm_button style=”outline” button=”url:%23|title:متن دکمه||” color=”secondary”]
[tm_button button=”url:%23|title:متن دکمه||” color=”secondary”]
[tm_button button=”url:%23|title:متن دکمه||”]
[tm_button style=”modern” button=”url:%23|title:متن دکمه||”]
[tm_button style=”outline” size=”lg” button=”url:%23|title:متن دکمه||” color=”secondary”]
[tm_button size=”lg” button=”url:%23|title:متن دکمه||” color=”secondary”]
[tm_button size=”lg” button=”url:%23|title:متن دکمه||”]
[tm_button style=”modern” size=”lg” button=”url:%23|title:متن دکمه||”]
[tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”دکمه آیکون دار” font_size=”lg:34″][tm_spacer size=”lg:70″]
[tm_button style=”outline” size=”xs” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-headphone-alt” color=”secondary” icon_simple_line=”icon-paper-plane-2″]
[tm_button size=”xs” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-sharethis” color=”secondary” icon_simple_line=”icon-wrench-screwdriver-2″]
[tm_button size=”xs” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_align=”left” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-cut” icon_simple_line=”icon-back-7″]
[tm_button style=”modern” size=”xs” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_align=”left” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-user” icon_simple_line=”icon-varnish-brush”]
[tm_button style=”outline” size=”sm” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-download” color=”secondary” icon_simple_line=”icon-download-2″]
[tm_button size=”sm” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-direction” color=”secondary” icon_simple_line=”icon-double-tap”]
[tm_button size=”sm” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_align=”left” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-save” icon_simple_line=”icon-email-in”]
[tm_button style=”modern” size=”sm” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_align=”left” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-info-alt” icon_simple_line=”icon-funnel”]
[tm_button style=”outline” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-share” color=”secondary” icon_simple_line=”icon-quill”]
[tm_button button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-exchange-vertical” color=”secondary” icon_simple_line=”icon-add-notification”]
[tm_button button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_align=”left” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-light-bulb” icon_simple_line=”icon-expand”]
[tm_button style=”modern” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_align=”left” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-video-camera” icon_simple_line=”icon-wrench-1″]
[tm_button style=”outline” size=”lg” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-control-shuffle” color=”secondary” icon_simple_line=”icon-message-1-like”]
[tm_button size=”lg” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-paint-bucket” color=”secondary” icon_simple_line=”icon-color-palette”]
[tm_button size=”lg” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_align=”left” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-reload” icon_simple_line=”icon-flash-2″]
[tm_button style=”modern” size=”lg” button=”url:%23|title:متن دکمه||” icon_align=”left” icon_type=”themify” icon_themify=”ti-unlock” icon_simple_line=”icon-shopping-bag-add”]
[tm_button full_wide=”1″ button=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6||”]
[tm_button style=”outline” full_wide=”1″ button=”url:%23|title:%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D8%B1%D8%B6||”]
[tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”دکمه با پس زمینه تاریک” font_size=”lg:34″][tm_spacer size=”lg:70″][tm_button_group align=”center”][tm_button style=”outline” color=”custom” button_bg_color=”” font_color=”custom” button_border_color=”custom” button_bg_color_hover=”custom” font_color_hover=”” button_border_color_hover=”” custom_font_color=”#ffffff” custom_button_border_color=”#45deb0″ custom_button_bg_color_hover=”#45deb0″][tm_button color=”custom” button_bg_color=”custom” font_color=”custom” button_border_color=”custom” button_bg_color_hover=”custom” font_color_hover=”custom” button_border_color_hover=”custom” custom_font_color=”#333333″ custom_button_bg_color=”#ffffff” custom_font_color_hover=”#ffffff” custom_button_border_color_hover=”#ffffff” custom_button_bg_color_hover=”rgba(0,0,0,0.01)” custom_button_border_color=”#ffffff”][tm_button style=”text” color=”custom” button_bg_color=”” font_color=”custom” button_border_color=”” button_bg_color_hover=”” font_color_hover=”” button_border_color_hover=”” custom_font_color=”#ffffff”][/tm_button_group]
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه