شمارنده ها

[tm_grid style=”border” gutter=”1″ row_gutter=”1″ animation=”none” columns=”xs:1;sm:2;lg:4″][tm_counter style=”02″ animation=”odometer” icon_type=”flat” icon_flat=”flaticon-star” number=”20″ text=”سال تجربه”][tm_counter style=”02″ animation=”odometer” icon_type=”flat” icon_flat=”flaticon-projector” number=”79″ text=”کنفرانس بازدید شده”][tm_counter style=”02″ animation=”odometer” icon_type=”flat” icon_flat=”flaticon-smile” number=”400″ text=”مشتریان راضی”][tm_counter style=”02″ animation=”odometer” icon_type=”flat” icon_flat=”flaticon-medal” number=”15″ text=”گواهینامه کارشناسی ارشد”][/tm_grid]
[tm_counter number=”100″ number_suffix=”+” text=”بیش از 100 شرکت از خدمات ما استفاده می کنند”]
[tm_counter number=”350″ number_suffix=”+” text=”بیش از 350 پروژه تکمیل شده”]
[tm_counter number=”56″ text=”۵۶ شعبه در اروپا و امریکا”]
[tm_counter number_color=”custom” text_color=”custom” icon_color=”custom” number=”100″ number_suffix=”+” text=”بیش از 100 شرکت از خدمات ما استفاده می کنند” custom_number_color=”#ffffff” custom_text_color=”#ffffff” custom_icon_color=”#ffffff”]
[tm_counter number_color=”custom” text_color=”custom” icon_color=”custom” number=”350″ number_suffix=”+” text=”بیش از 350 پروژه تکمیل شده” custom_number_color=”#ffffff” custom_text_color=”#ffffff” custom_icon_color=”#ffffff”]
[tm_counter number_color=”custom” text_color=”custom” icon_color=”custom” number=”56″ text=”۵۶ شعبه در اروپا و امریکا” custom_number_color=”#ffffff” custom_text_color=”#ffffff” custom_icon_color=”#ffffff”]
[tm_counter animation=”odometer” number=”100″ number_suffix=”+” text=”بیش از 100 شرکت از خدمات ما استفاده می کنند”]
[tm_counter animation=”odometer” number=”350″ number_suffix=”+” text=”بیش از 350 پروژه تکمیل شده”]
[tm_counter animation=”odometer” number=”56″ text=”۵۶ شعبه در اروپا و امریکا”]
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه