برندسازی

[tm_grid style=”rounded-separator-02″ gutter=”30″ row_gutter=”50″ columns=”xs:1;sm:2;lg:4″ lg_spacing=”margin_top:-90″][tm_box_icon style=”22″ align=”center” image=”4963″ heading=”تجزیه و تحلیل” text=”ارزش های اصلی برند، فرهنگ و مفاهیم برجسته ای که می توانند مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند، کشف کنید.” button=”url:%23|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1||” link=”|||”][tm_box_icon style=”22″ align=”center” image=”4964″ heading=”دیجیتال برندینگ” text=”معرفی برند به مخاطبان آنچه که نام تجاری شما مرتبط است، هدف و آنچه شما برای مشتریان خود انجام می دهید را معرفی کنید.” button=”url:%23|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1||”][tm_box_icon style=”22″ align=”center” image=”4965″ heading=”مفهوم برند” text=”امکان سنجی مفهوم طراحی، پیشنهاد کسب و کار، برنامه ریزی اقتصادی، و غیره را نشان می دهد.” button=”url:%23|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1||”][tm_box_icon style=”22″ align=”center” image=”4966″ heading=”تداوم برندینگ” text=”توانایی نمایش برند را از طریق سه عنصر اساسی – فرآیندها، ابزار و فرهنگ برای بهتر شناخته شدن برند و مارک.” button=”url:%23|title:%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1||”][/tm_grid]
[tm_spacer size=”lg:26″][tm_heading custom_google_font=”” font_weight=”800″ text=”ما با بهره گیری از بهترین توانایی هایمان در حال رشد هستیم” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.35″][tm_spacer size=”lg:26″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون .” max_width=”430px”][tm_spacer size=”lg:26″][tm_list list_style=”circle” marker_color=”primary” title_color=”secondary” columns=”xs:1;lg:1″ items=”%5B%7B%22item_title%22%3A%22%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%2F%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%22%2C%22item_sub_title%22%3A%22-%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D9%BE%D8%B1%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%22%2C%22item_sub_title%22%3A%22-%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%22%2C%22item_sub_title%22%3A%22-%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%22%7D%2C%7B%22item_title%22%3A%22%D8%A2%DB%8C%20%D8%A2%D8%B1%20%D8%A2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B3%22%2C%22item_sub_title%22%3A%22-%20%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C%22%7D%5D”]

[tm_heading custom_google_font=”” font_weight=”800″ align=”center” text=”ما ابزارهای کاربردی چند منظوره را برای ساختن طرح های
زیبا طراحی شده ارائه می دهیم تا جزء بهترین ها باشند” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.35″][tm_spacer size=”lg:26″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”center” text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است .” max_width=”700px”][tm_spacer size=”sm:60;lg:90″]
[tm_counter number=”100″ number_suffix=”+” text=”بیش از 100 شرکت از خدمات ما استفاده کرده اند”]
[tm_counter number=”350″ number_suffix=”+” text=”بیش از 350 پروژه تکمیل شده”]
[tm_counter number=”56″ text=”56 شعبه تاسیس شده در اروپا و امریکا”]
[tm_popup_video style=”button-05″ video_text=”” align=”center” video=”https://www.youtube.com/watch?v=9No-FiEInLA”][tm_spacer size=”lg:32″][tm_heading custom_google_font=”” font_weight=”800″ align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”ما راه حل هایی را برای کمک به مشتریان به منظور دستیابی به اهداف خود ارائه می دهیم” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.35″][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” font_weight=”600″ align=”center” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” text=”ما کمک می کنیم که برند ارزش های خود را مانند ، معرفی، وعده ها، تجربه ها، و فرهنگ را به مشتریان خود معرفی کند” max_width=”700px” font_size=”sm:16;lg:20″ line_height=”1.25″][tm_spacer size=”lg:48″][tm_button size=”custom” button=”url:%23|title:%D8%A7%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%20%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF||” align=”center” color=”custom” button_bg_color=”primary” font_color=”secondary” button_border_color=”primary” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”custom” font_color_hover=”” button_border_color_hover=”custom” button_icon_color_hover=”” custom_button_bg_color_hover=”#ffffff” custom_button_border_color_hover=”#ffffff” width=”180″]
[tm_grid gutter=”” row_gutter=”30″ columns=”xs:1;lg:2″][tm_pricing style=”4″ currency=”هزار تومان” period=”پلن ماهانه” title=”پکیج حرفه ای” price=”299″ button=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF||” items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%7D%5D”][tm_pricing style=”4″ featured=”1″ currency=”هزار تومان” period=”پلن ماهانه” title=”پکیج توسعه” price=”299″ button=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF||” items=”%5B%7B%22text%22%3A%22%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3%20%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%22%7D%5D”][/tm_grid]
[tm_spacer size=”sm:0;lg:90″][tm_heading custom_google_font=”” font_weight=”800″ text=”ارزش های اصلی ما در برنامه های بزرگ بازتاب می شود” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.35″][tm_spacer size=”lg:36″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” text=”این اصول هدایت رفتار می کنند و می توانند به مردم در درک اهداف و جهت های توسعه شرکت کمک کنند. ارزش های هسته همچنین به ما کمک می کنند تا تعیین کنیم که آیا ما در مسیر صحیح قرار داریم و با ایجاد یک راهنمای بی نظیر، اهدافمان را برآورده کنیم.”][tm_spacer size=”lg:46″][tm_button size=”custom” button=”url:%23|title:%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D9%84%D9%86||” color=”custom” button_bg_color=”transparent” font_color=”secondary” button_border_color=”custom” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”secondary” font_color_hover=”custom” button_border_color_hover=”secondary” button_icon_color_hover=”” custom_button_border_color=”#eeeeee” custom_font_color_hover=”#ffffff” width=”180″][tm_spacer size=”sm:50″]
[tm_spacer size=”sm:90;lg:124″][tm_heading custom_google_font=”” font_weight=”800″ align=”center” text=”جدیدترین اخبار درباره ی ما را بخوانید” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.35″][tm_spacer size=”lg:22″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”center” text=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان .” max_width=”700px”][tm_spacer size=”lg:88″][tm_blog style=”grid_classic_05″ gutter=”30″ number=”3″ columns=”xs:1;sm:2;lg:3″ taxonomies=”post_tag:classic” custom_css=”JTI0c2VsZWN0b3IlMjAucG9zdC1jYXRlZ29yaWVzJTIwYSUyMCU3QiUwQSUyMCUyMGZvbnQtd2VpZ2h0JTNBJTIwNzAwJTNCJTBBJTIwJTIwY29sb3IlM0ElMjAlMjMxNjJFNEUlMjAlMjFpbXBvcnRhbnQlM0IlMEElN0Q=”][tm_spacer size=”lg:108″]
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه