صفحه فرود

[tm_grid style=”dark-border” gutter=”0″ row_gutter=”0″ columns=”xs:1;sm:2;lg:4″][tm_box_icon style=”12″ align=”center” heading=”دارای نشان طراح نخبه تمفارست” image=”2491″][tm_box_icon style=”12″ align=”center” heading=”طراحان و توسعه دهندگان باتجربه” image=”2490″][tm_box_icon style=”12″ align=”center” heading=”دارای پشتیبانی و بروزرسانی” image=”2489″][tm_box_icon style=”9″ align=”center” heading=”برنده متعدد بهترین قالب تجاری” image=”2492″][/tm_grid][tm_spacer size=”sm:100;lg:120″]
[tm_heading style=”big-gradient” custom_google_font=”” align=”center” text_color=”gradient” text=”19+” gradient_text_color=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #F7B448), color-stop(100%, #FF5B03));background: -moz-linear-gradient(90deg,#F7B448 0%,#FF5B03 100%);background: -webkit-linear-gradient(90deg,#F7B448 0%,#FF5B03 100%);background: -o-linear-gradient(90deg,#F7B448 0%,#FF5B03 100%);background: -ms-linear-gradient(90deg,#F7B448 0%,#FF5B03 100%);background: linear-gradient(90deg,#F7B448 0%,#FF5B03 100%);”][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”دمو منحصربفرد” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″][tm_spacer size=”lg:20″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”center” text=”با بیش از 19 دمو مختلف قالب بیزی نکست مناسبترین قالب برای کسب و کارها می باشد.”][tm_spacer size=”lg:59″]
[tm_view_demo gutter=”50″ row_gutter=”70″ items=”%5B%7B%22page%22%3A%22business%22%2C%22image%22%3A%225174%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22branding%22%2C%22image%22%3A%225173%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22resourcing%22%2C%22image%22%3A%225183%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22commerce%22%2C%22image%22%3A%225178%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22consultant%22%2C%22image%22%3A%225180%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22agency%22%2C%22image%22%3A%225184%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22company%22%2C%22image%22%3A%225179%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22production%22%2C%22image%22%3A%225182%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22marketing%22%2C%22image%22%3A%225181%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22agenda%22%2C%22image%22%3A%225191%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22corporate%22%2C%22image%22%3A%225192%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22advertising%22%2C%22image%22%3A%225193%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22creative%22%2C%22image%22%3A%225194%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22campaign%22%2C%22image%22%3A%225185%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22start-ups%22%2C%22image%22%3A%225190%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22exchange%22%2C%22image%22%3A%225186%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22products%22%2C%22image%22%3A%225188%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22promotion%22%2C%22image%22%3A%225189%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22investment%22%2C%22image%22%3A%225187%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22purchase%22%2C%22image%22%3A%225195%22%7D%2C%7B%22page%22%3A%22presentation%22%2C%22image%22%3A%224875%22%7D%5D” columns=”xs:1;sm:2;lg:3″][tm_spacer size=”sm:90;md:140;lg:187″]
[tm_spacer size=”sm:95;lg:135″][tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”دارای طرح های مختلف سربرگ با تنظیمات گسترده” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.25″][tm_spacer size=”sm:50;lg:97″][tm_gallery hover_style=”simple” image_size=”full” gutter=”30″ row_gutter=”30″ images=”3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3333″ columns=”xs:1;sm:2;lg:4″ image_rounded=”7px”][tm_spacer size=”sm:100;md:120;lg:170″]

[tm_spacer size=”lg:100″][tm_heading custom_google_font=”” animation=”move-left” text=”ابزار ها و
پلاگین های قدرتمند” font_size=”sm:24;md:30;lg:36″ line_height=”1.22″][tm_spacer size=”lg:42″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” animation=”move-left” text=”قالب بیزی نکست برای سلیقه ها و طرح های مختلف طراحی شده است و نیازی نیست پلاگین های جانبی دیگری نصب کنید.”][tm_spacer size=”lg:60″][tm_button style=”modern” button=”url:%23section-included-plugins|title:%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%87%D8%A7||” action=”smooth_scroll” animation=”move-left” color=”custom” button_bg_color=”custom” font_color=”” button_border_color=”” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”primary” font_color_hover=”” button_border_color_hover=”” button_icon_color_hover=”” custom_button_bg_color=”#222222″][tm_spacer size=”lg:100″]
[tm_spacer size=”sm:0;lg:100″]
[tm_heading custom_google_font=”” text=”پلاگین های تجاری ارائه شده به صورت رایگان” font_size=”sm:24;md:30;lg:36″ line_height=”1.22″][tm_spacer size=”lg:74″][tm_box_icon style=”17″ image=”3370″ heading=”رولوشن اسلایدر” text=”همراه با قالب بیزی نکست افزونه رولوشن اسلایدر نیز ارائه شده است.”][tm_box_icon style=”17″ image=”3371″ heading=”افزونه ویژوال کامپوزر” text=”در این قالب از صفحه ساز قدرتمند ویژوال کامپوزر استفاده شده است”]
[tm_spacer size=”sm:40;lg:100″]
[tm_image align=”left” sm_align=”center” animation=”move-right” image=”5150″]
[tm_heading style=”big-gradient” custom_google_font=”” text_color=”gradient” animation=”move-right” text=”12″ gradient_text_color=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(33%, #E225FF), color-stop(100%, #0648FF));background: -moz-linear-gradient(140deg,#E225FF 33%,#0648FF 100%);background: -webkit-linear-gradient(140deg,#E225FF 33%,#0648FF 100%);background: -o-linear-gradient(140deg,#E225FF 33%,#0648FF 100%);background: -ms-linear-gradient(140deg,#E225FF 33%,#0648FF 100%);background: linear-gradient(140deg,#E225FF 33%,#0648FF 100%);”][tm_spacer size=”lg:22″][tm_heading custom_google_font=”” animation=”move-right” text=”طرح وبلاگ” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.25″][tm_spacer size=”lg:13″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” animation=”move-right” text=”قالب بیزی نکست دارای 12 طرح وبلاگ می باشد که به دلخواه خود میتوانید هرکدام را استفاده کنید.” font_size=”lg:16″ max_width=”440px” line_height=”1.875″]
[tm_image animation=”move-left” image=”5154″]
[tm_image animation=”move-right” image=”5403″]
[tm_heading style=”big-gradient” custom_google_font=”” text_color=”gradient” animation=”move-left” text=”08″ gradient_text_color=”background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%, #D0EC76), color-stop(100%, #53C725));background: -moz-linear-gradient(left,#D0EC76 0%,#53C725 100%);background: -webkit-linear-gradient(left,#D0EC76 0%,#53C725 100%);background: -o-linear-gradient(left,#D0EC76 0%,#53C725 100%);background: -ms-linear-gradient(left,#D0EC76 0%,#53C725 100%);background: linear-gradient(left,#D0EC76 0%,#53C725 100%);”][tm_spacer size=”lg:22″][tm_heading custom_google_font=”” animation=”move-left” text=”طرح برای بخش مطالعه موردی” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.25″ link=”https://karaindustry.com/case_study/yeswares-matthew-bellows-on-his-ironic-challenge/”][tm_spacer size=”lg:13″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” animation=”move-left” text=”بیش از 8 طرح برای بخش مطالعه موردی ایجاد شده است که میتوانید هرکدارم به انتخاب خود استفاده کنید.” font_size=”lg:16″ max_width=”440px” line_height=”1.875″][tm_spacer size=”sm:0;lg:47″]
[tm_spacer size=”lg:30″][tm_image image=”3400″]
[tm_spacer size=”lg:30″][tm_image image=”3398″]
[tm_spacer size=”lg:30″][tm_image image=”3397″]
[tm_heading style=”big-gradient” custom_google_font=”” animation=”move-right” text=”13″][tm_spacer size=”lg:22″][tm_heading custom_google_font=”” text_color=”custom” custom_text_color=”#ffffff” animation=”move-right” text=”طرح بخش خدمات” font_size=”sm:28;md:34;lg:40″ line_height=”1.25″][tm_spacer size=”lg:13″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” text_color=”custom” custom_text_color=”#888888″ animation=”move-right” text=”شامل بیش از 13 طرح برای بخش خدمات برای نمایش نمونه کار های شرکت شما!” font_size=”lg:16″ line_height=”1.875″ max_width=”470px”]
[tm_spacer size=”sm:30″]
[tm_slider style=”4″ centered=”1″ image_size=”full” pagination=”5″ gutter=”30″ items=”%5B%7B%22image%22%3A%222607%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%222608%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%225405%22%7D%5D”]

[tm_spacer size=”sm:135;md:195;lg:255″][tm_heading custom_google_font=”” align=”center” text=”همین حالا سایت خود را طراحی کنید” font_size=”sm:30;md:36;lg:42″ line_height=”1.47″ custom_css=”JTI0c2VsZWN0b3IlMjBtYXJrJTIwJTdCJTBBY29sb3IlM0ElMjAlMjNGRjI3M0ElM0IlMEElN0Q=”][tm_spacer size=”lg:26″][tm_heading tag=”div” custom_google_font=”” align=”center” text=”بیش از 200 طرح از پیش تعریف شده انعطاف پذیر” font_size=”lg:18″ line_height=”1.5″][tm_spacer size=”lg:48″][tm_button style=”modern” size=”custom” button=”url:%23|title:%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8||” align=”center” color=”custom” button_bg_color=”primary” font_color=”custom” button_border_color=”” button_icon_color=”” button_bg_color_hover=”custom” font_color_hover=”custom” button_border_color_hover=”” button_icon_color_hover=”” width=”160″ custom_font_color=”#ffffff” custom_button_bg_color_hover=”#111111″ custom_font_color_hover=”#ffffff”][tm_spacer size=”sm:113;lg:173″]
فیلدهای نمایش داده شده را انتخاب کنید. دیگران پنهان خواهند شد برای تنظیم مجدد ترتیب، بکشید و رها کنید.
 • عکس
 • شناسه محصول
 • امتیاز
 • قیمت
 • در انبار
 • موجودی
 • افزودن به سبد
 • توضیحات
 • محتوا
 • عرض
 • اندازه
 • تنظیمات بیشتر
برای پنهان کردن نوار مقایسه، بیرون را کلیک کنید
مقایسه